RPG Örebro/Värmland

VAD ÄR RPG

Riksförbundet PensionärsGemenskap

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar. Den verkar för äldres rätt och villkor och är öppen för alla. RPG:s verksamhet syftar till opinionsbildning i för pensionärer angelägna frågor, förmedling av samhällsinformation, berikande aktiviteter och gemenskap.
Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro så är RPG en organisation som kanske kan passa Dig.
RPG arbetar även för att tillvarata seniorers intressen genom att aktivt påverka beslutsfattare, samarbeta i råd och kommittéer samt vara remissinstans i frågor som rör pensionärer.
RPG är en av fyra pensionärsorganisationer som utgör-ingår i regeringens pensionärskommitté.
I kommuner och landsting verkar vi genom pensionärsråden, KPR och LPR.
Vidare sker arbete centralt RPG bland annat i Socialstyrelsens äldreråd, Statens Tjänstepensionsverk, Pensionsmyndigheten och genom aktiva sammankomster mellan pensionärsorganisationerna på olika nivåer.
Våra ca15.000 medlemmar finns i 170 föreningar runt om i landet.
För oss spelar det ingen roll om du är pensionerad, närmar Dig pensionsåldern eller vilken livsåskådning du har, så är Du är välkommen till oss.

Våra ca 15.000 medlemmar finns i 170 föreningar runt om i landet.
För oss spelar det ingen roll om du är pensionerad, anhörig, eller vilken livsåskådning du har.
Du är välkommen till oss precis som du är.

För att komma till Riks-RPG:s hemsida och få ytterligare information - klicka här:||adress|| http://www.rpg.org.se/|