RPG Örebro/Värmland

VAD ÄR RPG

Riksförbundet PensionärsGemenskap

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar. Den verkar för äldres rätt och villkor och är öppen för alla. RPG:s verksamhet syftar till opinionsbildning i för pensionärer angelägna frågor, förmedling av samhällsinformation, berikande aktiviteter och gemenskap.
Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro så är RPG en organisation som kanske kan passa Dig.
RPG arbetar även för att tillvarata seniorers intressen genom att aktivt påverka beslutsfattare, samarbeta i råd och kommittéer samt vara remissinstans i frågor som rör pensionärer.
RPG är en av fyra pensionärsorganisationer som utgör-ingår i regeringens pensionärskommitté.
I kommuner och regioner verkar vi genom pensionärsråden, KPR och LPR.
Vidare sker arbete centralt RPG bland annat i Socialstyrelsens äldreråd, Statens Tjänstepensionsverk, Pensionsmyndigheten och genom aktiva sammankomster mellan pensionärsorganisationerna på olika nivåer.
Våra medlemmar finns i 170 föreningar runt om i landet.
För oss spelar det ingen roll om du är pensionerad, närmar Dig pensionsåldern eller vilken livsåskådning du har, så är Du är alltid välkommen till oss till en rik och god gemenskap.

Du är välkommen till oss precis som du är.

För att komma till Riks-RPG:s hemsida och få ytterligare information - klicka här:||RPG|| http://www.rpg.org.se/|

LOGGARPG.jpg