RPG Örebro/Värmland

Kontakt

Distriktstyrelse-Kontaktpersoner

länktext Främre raden från vänster:
Börje Hellmark, Kassör, mail:borje.hellmarkl@gmail.com mobil:070-794 73 83
Joel Rimmerfors, tel:019-57 99 77
Bertil Ödling¸ mail:bertil.odling@telia.com mobil:070-580 70 91
Kjell Sundström, mail:sundstrom.kjell@telia.com mobil:070-322 89 60
Olle Ollward, mail: olleollward102@gmail.com mobil:070-648 25 56

Bakre raden från vänster
Gerd-Else Bergdahl,mail:gerdelsebergdahl@hotmail.com mobil:070-630 92 65
Agneta Bådagård,Sekreterare,mail:agnetabadagard@hotmail.com mobil:070-288 25 61
Ingrid Ström,Ordförande,mail:ingridstrom37@gmail.com mobil:076-108 94 35



Styrelsens uppdrag, ansvar och uppgift:
Att utifrån verksamhets och handlingsplan
skapa förutsättningar för dess genomförande
genom marknadsföring och att lyfta-påminna om
Verksamhetsplanen och handlingsplanen ute i distriktet,
samt vara en resurs för marknadsföring och föreningsutveckling