RPG Örebro/Värmland

Kontakt

Distriktstyrelse-Kontaktpersoner

----O--B--S----
Styrelsen situation och bemanning 2021-07-30 börjar att bli "sarjad" Ny BIld kommer under hösten.
Följande personer saknas i vår styrelse och förhoppningsvis kommer styrelsen att förnyas-utökas vid kommande årsmöte hösten -21
Följande har hänt och som nu känns betungande:
Agneta Bådagård har flytta till annan ort
Joel Rimmerfors fick hembud under våren
Bertil Ödling fick hembud nu i slutet av Juli
Vi saknar vår kära medarbetare
Ny styrelse är vald vid årets årsstämma och har nu följande sammansättning
Till ny ordförande valdes Åke Granö Örebro RPG,
efter att Ingrid Ström inte längre önskade upprätthålla detta uppdrag.
Övriga i styrelsen för verksamhetsåret valdes
Kassör Kjell Sundström Sunne RPG
Sekreterare Gunnel Andersson Sunne RPG
Övriga ledamöter:
Gerd-Else Bergdahl Arvika RPG
Olle Ollward Örebro RPG
Lennart Davidsson Örebro RPG
1 ledamot vakant t.v.
Bild på den nya styrelsen kommer inom kort

Styrelsens uppdrag, ansvar och uppgift:
Att utifrån verksamhets och handlingsplan
skapa förutsättningar för dess genomförande
genom marknadsföring och att lyfta-påminna om
Verksamhetsplanen och handlingsplanen ute i distriktet,
samt vara en resurs för marknadsföring och föreningsutveckling