RPG Örebro/Värmland

Distriktstyrelsen

Här kan ni se era valda representanter för vårt Disrikt

Främre raden från vänster
Börje Hellmark, Kassör, mail: borje.hellmarkl@gmail.com mob: 070-794 73 83
Joel Rimmerfors, tel: 019-57 99 77
Bertil Ödling¸ mail: bertil.odling@telia.com mob: 070-580 70 91
Kjell Sundström, mail: sundstrom.kjell@telia.com mob: 070-322 89 60
Olle Ollward, mail: olleollward102@gmail.com mob: 070-648 25 56

Bakre raden från vänster
Gerd-Else Bergdahl, mail: gerdelsebergdahl@hotmail.com mobl:070-630 92 65
Agneta Bådagård, Sekreterare, mail: agnetabadagard@hotmail.com mob: 070-288 25 61
Ingrid Ström, Ordförande, mail:ingridstrom37@gmail.com, mob: 076-108 94 35

Distriktsstyrelsen.pdf|

Styrelsens uppdrag, ansvar och uppgift:
Att utifrån verksamhets och handlingsplan
skapa förutsättningar för dess genomförande
genom marknadsföring och att lyfta-påminna om
Verksamhetsplanen och handlingsplanen ute i distriktet

Verksamhetsplan 2019

Verksamhets- och handlingsplan 2019
Örebro-Värmlands läns RPG-distrikt

Grundläggande värderingar:
RPG är en rikstäckande, partipolitiskt obunden pensionärs-
organisation, öppen för alla.
RPG vill värna om hela människa utifrån kristna värderingar.

RPG vill vill vara med och påverka sådana beslut och åtgärder inom kommun och landsting som berör
pensionärer.

RPG vill engagera sig i frågor som berör miljön och de äldres hälsa.

RPG vill vara med och påverka lokalsamhällets trafikmiljö och medverka till en ökad trafiksäkerhet.

RPG vill stimulera till ökat friluftsliv och motion samt aktualisera livsstils- och kostfrågor och verka för ett
drogfritt samhälle. Vi vill främja aktiva insatser som syftar till att bevara pensionärernas hälsa.
Det kan vara anhörigstöd,gemenskap, rekreation, väntjänst samt information om
hörsel- och synproblem.

Handlingsplan för hela distriktet

Marknadsföra och tydliggöra RPG.
Aktualisera RPG: policyprogram och RPG:s arbetsplan för distriktets föreningar.
Medlemsvärvning skall vara i fokus och prioriteras.
Distriktsstyrelsen besöker lokalföreningarna, följer upp och stöttar i arbetet med ovanstående aktiviteter.

Aktivitetsplaner i lokalföreningarna

Arbete med RPG:s marknadsplan för lokalföreningar, där medlemsvärvning prioriteras.
Aktualisera RPG:s Policyprogram.
Öka kunskapen om våra invandrarkyrkor och lokala invandrarfrågor. Aktualisera och informera om äldrefrågor,bl.a hälsofrågor och säkerhet i hemmet Ha en god 2-vägsinformation mellan föreningar och kommunala och regionala pensionärsråd.
Ordna kurser i släktforskning.
Aktiviteter och studier kan och bör ske i samarbete med Studieförbundet Bilda

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in