RPG Örebro/Värmland

Distriktstyrelsen

Till styrelse för 2023 valdes vid årsstämman i Karlskoga Folkhögskola 12 april 2023 följande personer
Ordförande Åke Granö
Örebro RPG, mail, ake@gakonsult.com, mob 0705363893
Övriga i styrelsen för verksamhetsåret valdes
Kassör Kjell Sundström Sunne RPG,
mail: sundstrom.kjell@telia.com mob: 070-322 89 60
Sekreterare Lennart Davidsson Örebro RPG,
mail: lennartbo45@gmail.com, mob,073-2241800
Gunnel Andersson Sunne RPG,
mail, gunnelochkent.andersson@gmail.com mob 076-1175109
Gerd-Else Bergdahl Arvika RPG,
mail: gerdelsebergdahl@hotmail.com mobl:070-630 92 65
Kent Andersson Kumla RPG,
mail: kent@kumnet.se mob: 0705582819

1 ledamot vakant t.v.

Styrelsens uppdrag, ansvar och uppgift:
Att utifrån verksamhets och handlingsplan
skapa förutsättningar för dess genomförande
genom marknadsföring och att lyfta-påminna om
Verksamhetsplanen och handlingsplanen ute i distriktet
Medlemsvärvning och "plantering" av nya RPG-föreningar skall prioriteras

Verksamhetsplan 2023

Verksamhets- och handlingsplan för 2023, Örebro-Värmlands läns RPG-distrikt
Grundläggande värderingar:
RPG är en rikstäckande, partipolitiskt obunden pensionärs- organisation, öppen för alla
RPG vill värna om hela människan utifrån kristna värderingar.
RPG vill vara med och påverka sådana beslut och åtgärder inom kommun och landsting som berör pensionärer.
RPG vill engagera sig i frågor som berör miljön och de äldres hälsa.
RPG vill vara med och påverka lokalsamhällets trafikmiljö och medverka till en ökad trafiksäkerhet.
RPG vill främja aktiva insatser som syftar till att bevara pensionärernas hälsa.
Det kan vara anhörigstöd, gemenskap, rekreation, väntjänst samt information om hörsel- och synproblem.
Handlingsplan för hela distriktet
Marknadsföra och tydliggöra RPG.
Aktualisera RPG: policyprogram och RPG:s arbetsplan för distriktets föreningar.
Medlemsvärvning skall vara i fokus och prioriteras.
Distriktsstyrelsen besöker lokalföreningarna, följer upp och stöttar i arbetet med ovanstående aktiviteter.

Förslag till Aktivitetsplaner i lokalföreningarna
Arbeta med lokalföreningar, där medlemsvärvning prioriteras.
Aktualisera RPG:s Policyprogram.
Öka kunskapen om lokala invandrarfrågor.
Aktualisera och informera om äldrefrågor, bl.a. hälsofrågor och säkerhet i hemmet.
Ha en god 2-vägsinformation mellan föreningar och kommunala och regionala pensionärsråd.
Ordna kurser i släktforskning mm.
Aktiviteter och studier kan och bör ske i samarbete med Studieförbundet Bilda

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in