RPG Örebro/Värmland

Distriktstyrelsen

Till styrelse för 2024 valdes vid årsstämman i Karlskoga Folkhögskola 2024-03.21 följande personer
Ordförande Åke Granö
Örebro RPG, mail, ake@gakonsult.com, mob 0705363893
Övriga i styrelsen för verksamhetsåret valdes
Kassör Kjell Sundström Sunne RPG,
mail: sundstrom.kjell@telia.com mob: 070-322 89 60
Sekreterare Lennart Davidsson Örebro RPG,
mail: lennartbo45@gmail.com, mob,073-2241800
Gunnel Andersson Sunne RPG,
mail, gunnelochkent.andersson@gmail.com mob 076-1175109
Gerd-Else Bergdahl Arvika RPG,
mail: gerdelsebergdahl@hotmail.com mobl:070-630 92 65
Kent Andersson Kumla RPG,
mail: kent@kumnet.se mob: 0705582819
Birgitta Oliv Vintrosa RPG

Inbetalningar till Distriktskassan
Bankgiro: 542-9378
Swish : 123 650 9277

Styrelsens uppdrag, ansvar och uppgift:
Att utifrån verksamhets och handlingsplan
skapa förutsättningar för dess genomförande
genom marknadsföring och att lyfta-påminna om
Verksamhetsplanen och handlingsplanen ute i distriktet
Medlemsvärvning och "plantering" av nya RPG-föreningar skall prioriteras

Verksamhetsplan 2024

Verksamhets- och handlingsplan för 2024,
Örebro-Värmlands läns RPG-distrikt
Grundläggande värderingar:
RPG är en rikstäckande, partipolitiskt obunden pensionärs­
organisation, öppen får alla.
RPG vill värna om hela människan utifrån kristna värderingar.
RPG vill vara med och påverka sådana beslut och åtgärder inom kommun och landsting som berör pensionärer.
RPG vill engagera sig i frågor som berör miljön och de äldres hälsa.
RPG vill vara med och påverka lokalsamhällets trafikmiljö och medverka till
en ökad trafiksäkerhet.
RPG vill stimulera till ökat friluftsliv och motion efter kroppen förmåga samt aktualisera livsstils- och kostfrågor och verka för ett drogfritt samhälle. Vi vill främja aktiva insatser som syftar till att bevara pensionärernas hälsa. Det kan vara anhörigstöd, gemenskap, rekreation, väntjänst samt information om hörsel- och synproblem.
Handlingsplan får hela distriktet
Marknadsföra och tydliggöra RPG.
Aktualisera RPG: policyprogram och RPG:s arbetsplan för distriktets
föreningar.
Medlemsvärvning skall vara i fokus och prionärt är det en överlevnads fråga.
Distriktsstyrelsen besöker lokalföreningarna, följer upp och stöttar i arbetet
med ovanstående aktiviteter.
Medverka vid genomförandet av riksstämman 2024 i Örebro.
Aktivitetsplaner i lokalföreningarna
Arbete med RPG:s marknadsplan för lokalföreningar, där medlemsvärvning prioriteras.
Aktualisera RPG:s Policyprogram.

Öka kunskapen om våra invandrarkyrkor och lokala invandrarfrågor. Aktualisera och informera om äldrefrågor, bl.a. hälsofrågor och säkerhet i samhället och hemmet.
Ha en god 2-vägs information mellan föreningar och kommunala och regionala pensionärsråd. KPR
Ordna kurser i släktforskning mm.
Aktiviteter och studier kan och bör ske i samarbete med studieförbundet Bilda.
Gemenskapsdag är planerad till den 22 Augusti
på Hjälmar gården och leds av Närkingarna och av våra vänner från RPG Närke..

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in