RPG Örebro/Värmland

Distriktstyrelsen

En ny styrelse för 2021 valdes vid årsstämman i Karlskoga Rävåskyrkan den 7 september
Efter många år av förtjänstfullt arbete valde Ingrid Ström och Börje Hellmark att lämna styrelsearbetet
Vi tackar dem båda för allt arbete som dom så förtjänstfullt och väl genomfört
Vidare har två ledamöter fått lämna detta jordeliv, samt en annan flyttat till annan ort

Till ny ordförande valdes Åke Granö
Örebro RPG, mail, ake@gakonsult.com, mob 0705363893
Övriga i styrelsen för verksamhetsåret valdes
Kassör Kjell Sundström Sunne RPG,
mail: sundstrom.kjell@telia.com mob: 070-322 89 60
Sekreterare Gunnel Andersson Sunne RPG,
mail, gunnelochkent.andersson@gmail.com mob 076-1175109
Övriga ledamöter:
Else-Gerd Bergdahl Arvika RPG,
mail: gerdelsebergdahl@hotmail.com mobl:070-630 92 65
Olle Ollward Örebro RPG,
mail: olleollward102@gmail.com mob: 070-648 25 56
Lennart Davidsson Örebro RPG,
mail: lennartbo45@gmail.com, mob,073-2241800
1 ledamot vakant t.v.

Styrelsens uppdrag, ansvar och uppgift:
Att utifrån verksamhets och handlingsplan
skapa förutsättningar för dess genomförande
genom marknadsföring och att lyfta-påminna om
Verksamhetsplanen och handlingsplanen ute i distriktet

Verksamhetsplan 2021

Verksamhets- och handlingsplan 2021
Örebro-Värmlands läns RPG-distrikt

Grundläggande värderingar:
RPG är en rikstäckande, partipolitiskt obunden pensionärs-
organisation, öppen för alla.
RPG vill värna om hela människa utifrån kristna värderingar.

RPG vill vill vara med och påverka sådana beslut och åtgärder inom kommun och landsting som berör
pensionärer.

RPG vill engagera sig i frågor som berör miljön och de äldres hälsa.

RPG vill vara med och påverka lokalsamhällets trafikmiljö och medverka till en ökad trafiksäkerhet.

RPG vill stimulera till ökat friluftsliv och motion samt aktualisera livsstils- och kostfrågor och verka för ett
drogfritt samhälle. Vi vill främja aktiva insatser som syftar till att bevara pensionärernas hälsa.
Det kan vara anhörigstöd,gemenskap, rekreation, väntjänst samt information om
hörsel- och synproblem.

Handlingsplan för hela distriktet

Marknadsföra och tydliggöra RPG.
Aktualisera RPG: policyprogram och RPG:s arbetsplan för distriktets föreningar.
Medlemsvärvning skall vara i fokus och prioriteras.
Distriktsstyrelsen besöker lokalföreningarna, följer upp och stöttar i arbetet med ovanstående aktiviteter.

Aktivitetsplaner i lokalföreningarna

Arbete med RPG:s marknadsplan för lokalföreningar, där medlemsvärvning prioriteras.
Aktualisera RPG:s Policyprogram.
Öka kunskapen om våra invandrarkyrkor och lokala invandrarfrågor. Aktualisera och informera om äldrefrågor,bl.a hälsofrågor och säkerhet i hemmet Ha en god 2-vägsinformation mellan föreningar och kommunala och regionala pensionärsråd.
Ordna kurser i släktforskning.
Aktiviteter och studier kan och bör ske i samarbete med Studieförbundet Bilda

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in