RPG Örebro/Värmland

Händer i Distriktet

Kallelse Örebro Kommunförening

Kallelse till årsmöte för alla RPG-föreningarna inom Örebro Kommunförening
Torsdag 2 mars kl.10.00 i Hagakyrkan, Örebro
Malin Duckert Ek från äldreboendet Trädgårdarna gästar oss och berättar om ”Sveriges bästa äldreboende”
Kaffe serveras från kl.9.45
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Årsmöteshandlingar finns vid serveringen
Vi välkomnar flera personer från varje förening!
Styrelsen i Örebro Kommunförening RPG
..