RPG Örebro/Värmland

Årsstämmor

Årsstämma Karlskoga 14 mars 2019

Kallelse till årsstämma för Örebro-Värmlands läns RPG-distrikt

Torsdagen den 14 mars 2019 på Karlskoga Folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23


Program (preliminära tidsangivelser)

09.45 Anmälan, ombudsregistrering, servering
10.15 Samling med andakt och parentation
10.30 Förhandlingar. Information
11.45 Lunch
12.45 Ewa Sundkvist från förbundsstyrelsen. Delgivning.
14.30 Avslutning, servering


Avgift 50:- per deltagare.

Varje förening har rätt att sända ett ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar, men alla RPG-medlemmar är välkomna att vara med. Vi önskar som vanligt att stämman blir välbesökt och att varje förening i distriktet ska vara representerad. Vi hälsar naturligtvis våra direktanslutna RPG-are hjärtligt välkomna.
Anmäl deltagande senast lördag 9 mars på tel.019/ 32 14 04 eller
e-post: ingridstrom37@gmail.com

Gör gärna en gemensam anmälan för dem som kommer från samma förening eller plats. Markera vilken/ vilka som är valda ombud.

Varmt välkomna!
För distriktsstyrelsen

Ingrid Ström